ขอทราบดัชนีราคากลางวัสดุก่อสร้าง
ผู้ถาม : neelawan
วันที่ :23/1/2549 15:48:38
e-mail :@noineelawan@yahoo.com
IP_ADDRESS:203.113.71.103
รบกวนหน่อยนะคะขอทราบดัชนีราคากลางวัสดุก่อสร้างจังหวัดภูเก็ตเป็นรายเดือนย้อนหลังตั้งแต่ปี 2545-2549

 คำตอบที่ (1) ขอทราบดัชนีราคากลางวัสดุก่อสร้าง
ผู้ตอบ: กลุ่ม ดส.
วันที่ :24/1/2549 10:10:01
e-mail : construc@moc.go.th
IP_ADDRESS: 10.4.6.128
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จัดทำเฉพาะดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K (เป็นดัชนีที่ใช้ในระดับประเทศ) ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง (เป็นราคาวัสดุก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3 จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ) และราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนภูมิภาค (72 จังหวัด) ข้อมูลทั้งหมดเผยแพร่ใน www.price.moc.go.th ในหัวข้อ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ค่า K ราคาสินค้า (ราคาวัสดุก่อสร้างส่วนกลาง/ภูมิภาค)
ถ้าข้อมูลที่ต้องการทราบเป็นราคาวัสดุก่อสร้างในจังหวัดภูเก็ต สามารถค้นหาได้จาก www.price.moc.go.th/struct/index.asp