มาตราฐานเหล็กรูปประพรรณ
ผู้ถาม : สมจิตต์
วันที่ :19/12/2548 10:23:31
e-mail :
IP_ADDRESS:203.152.23.151
เหล็กรูปประพรรณจำพวก เหล็กตังซี เหล็กตัวยู ต้องมี มอก.บนเหล็กหรือไม่

 คำตอบที่ (1) มาตราฐานเหล็กรูปประพรรณ
ผู้ตอบ: กลุ่ม ดส.
วันที่ :19/12/2548 13:01:08
e-mail : construc@moc.go.th
IP_ADDRESS: 10.4.6.98
โปรดสอบถามหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง สำนักงานมาตรฐานผลิตภ้ณฑ์อุตสาหกรรม http://www.tisi.go.th/index_t html