ต้องการทราบค่าแรงช่างไม้และช่างปูน
ผู้ถาม : ชูศักดิ์
วันที่ :6/8/2547 12:43:04
e-mail :
IP_ADDRESS:
ต้องการทราบค่าแรงงานก่อสร้าง ช่างไม้และช่างปูน ไม่ทราบว่าไปหาข้อมูลได้ที่ใหน เพื่อนำไปประเมินงานต่อเติมบ้านพักอาศัย ใครพอมีข้อมูลบ้างครับ

 คำตอบ(1) ต้องการทราบค่าแรงช่างไม้และช่างปูน
ผู้ตอบ: ประภาพร
วันที่ :6/8/2547 13:17:02
e-mail :
IP_ADDRESS:
มี "บัญชีค่าแรงงานที่ใช้ประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปี 2546" ของ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่เว็บไซต์ www.bb.go.th เลือก download หัวข้อ มาตรฐานงบประมาณ จะมี "บัญชีค่าแรงงานที่ใช้ประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปี 2546" (หรือที่ www.bb.go.th/07/WAGE46.xls ) ซึ่งจะมีรายละเอียดค่าแรงงานก่อสร้างแต่ละประเภทต่อหน่วย นอกจากนี้ จะมีประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๓) ของแรงงานในจังหวัดต่างๆ ที่เว็บไซต์ www.labour.go.th/link/wage.jsp


 คำตอบที่ (4) ต้องการทราบค่าแรงช่างไม้และช่างปูน
ผู้ตอบ: ประจวบ
วันที่ :28/9/2551 8:32:03
e-mail :
IP_ADDRESS: 10.4.0.1
รับสมัคร ช่างไม้ ,ช่างปูน, ช่างเหล็ก 10 อัตรา 250-275 /วัน
087 109 2036 / 02 542 3795
ประจวบ


 คำตอบที่ (2) ต้องการทราบค่าแรงช่างไม้และช่างปูน
ผู้ตอบ: m2007
วันที่ :26/6/2550 14:38:47
e-mail : along_gorn@hotmail.com
IP_ADDRESS: 10.4.0.1
ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าแรงช่างไม้,ช่างปูน,ช่างเหล็ก,อลูมิเนียม จังหวัดอุดรธานี

 คำตอบที่ (5) ต้องการทราบค่าแรงช่างไม้และช่างปูน
ผู้ตอบ:
วันที่ :21/7/2554 11:05:02
e-mail :
IP_ADDRESS: 10.4.0.1
ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าแรงช่างไม้,ช่างปูน,ช่างเหล็ก,อลูมิเนียม