ต้องการทราบค่าแรงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ต่อหน่วย
ผู้ถาม : นายเกรียงไกร ไชยโคตร
วันที่ :30/1/2550 11:18:30
e-mail :kreangkrai1192@yahoo.co.th
IP_ADDRESS:10.4.0.1
ต้องการทราบราคาค่าแรงต่อหน่วย

 คำตอบที่ (1) ต้องการทราบค่าแรงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ต่อหน่วย
ผู้ตอบ: กลุ่ม ดส.
วันที่ :30/1/2550 15:36:43
e-mail : construc@moc.go.th
IP_ADDRESS: 10.4.6.86
สามารถสอบถามได้ที่ สำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ สำนักงบประมาณ โทร. 0 2273 9027 หรือ ค้นหาข้อมูลที่ www.bb.go.th รายการหลัก - ราคามาตรฐาน - มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง - บัญชีค่าแรงงานที่ใช้ประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

 คำตอบที่ (2) ต้องการทราบค่าแรงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ต่อหน่วย
ผู้ตอบ: อิๆ
วันที่ :3/9/2551 23:11:38
e-mail : mimijung_dump@hotmail.com
IP_ADDRESS: 203.172.175.55
อยากรู้เหมือนกันคับ พอดีจะเอาข้อมูลไปส่งอาจาร^^

 คำตอบที่ (3) ต้องการทราบค่าแรงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ต่อหน่วย
ผู้ตอบ: 555
วันที่ :16/10/2554 21:05:35
e-mail :
IP_ADDRESS: 10.4.0.1
ประมาณ 200-300 ต่อจุด อยู่ที่ระยะใกล้ ไกล ของแต่ละจุดด้วย