ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมภาษี)ของจังหวั
ผู้ถาม : แป้ง
วันที่ :15/11/2549 8:42:07
e-mail :nunang_11@hotmail.com
IP_ADDRESS:10.4.0.1
ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมภาษี)ของจังหวัดชลบุรี ปี 2549

 คำตอบที่ (2) ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมภาษี)ของจังหวั
ผู้ตอบ: ธุรการ(ส่วนโยธา)
วันที่ :21/2/2550 16:08:14
e-mail : auae111@hotmail.com
IP_ADDRESS: 10.4.0.1
สวัสดีคะ
อยากได้ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง ของจังหวัดชัยภูมิ ของเดือน มกราคม 2550 ช่วยหน่อยนะคะ หายไม่เจอเลยเข้าเวบไหนได้คะ

 คำตอบที่ (1) ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมภาษี)ของจังหวั
ผู้ตอบ: กลุ่ม ดส.
วันที่ :16/11/2549 13:52:10
e-mail : construc@moc.go.th
IP_ADDRESS: 10.4.6.82
1. สามารถค้นหาได้จาก www.price.moc.go.th/struct/index.asp เลือกราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนภูมิภาค เลือก ภาคกลาง เลือกจังหวัด ชลบุรี
2. ข้อมูลมีการ Update ทุกวันเปิดทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป