อยากทราบวงจรชีวิตของไก่
ผู้ถาม : ครูซูจัง
วันที่ :19/7/2549 15:19:14
e-mail :pharinkaen@hotmail.com
IP_ADDRESS:125.24.84.52

 cheervfdvgdvgferf
ผู้ตอบ: cheer346t52783562387
วันที่ :4/2/2551 11:01:19
e-mail : cheer2207@hotmail.com
IP_ADDRESS: 202.29.83.65
bvhnjgbvngngh

 คำตอบที่ (1) อยากทราบวงจรชีวิตของไก่
ผู้ตอบ: both
วันที่ :4/2/2551 10:53:17
e-mail : gklhgklori@olhg.com
IP_ADDRESS: 202.29.83.65
ไข่-ลูกไก่-ไก่

 คำตอบที่ (1) อยากทราบระยะวงจรชีวิตของไก่
ผู้ตอบ: เด็กวงศ์วิทย์
วันที่ :28/11/2551 19:00:28
e-mail : yanisa5555@msn.com
IP_ADDRESS: 222.123.141.78
อยากทราบระยะวงจรชีวิตของไก่

 คำตอบที่ (1) อยากทราบวงจรชีวิตของไก่
ผู้ตอบ: แตงโม
วันที่ :11/2/2552 9:02:57
e-mail :
IP_ADDRESS: 118.173.153.27
อยากรู้วงจรชีวิตของไก่