ราคาท่อพีวีซี
ผู้ถาม : ปลัดอบต.
วันที่ :7/7/2547 14:14:00
e-mail :
IP_ADDRESS:
อยากทราบราคาท่อพีวีซี ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ,1.5", 2" พร้อมข้อต่อตรง ข้องอ ข้อลด

 คำตอบ(1) ราคาท่อพีวีซี
ผู้ตอบ: ประคอง
วันที่ :7/7/2547 14:58:49
e-mail :
IP_ADDRESS:
(1) ขอเรียนว่าราคาวัสดุก่อสร้างที่เผยแพร่เป็นราคาเงินสดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งนำราคาจากหลายร้านมาเฉลี่ยเผยแพร่เป็นรายเดือน (2)ราคาเดือน พฤษภาคม 2547 ท่อพีวีซี ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ท่อนละ 53.9 บาท,1.5" ท่อนละ 87.8 บาท, 2" ท่อนละ 138.6 บาท ข้อต่อตรง1" อันละ 3.62 บาท,1.5"อันละ6.94 บาท, 2" อันละ 10.87 ข้องอ1" อันละ 5.04 บาท,1.5"อันละ 10.86 บาท, 2" อันละ 16.43 บาท (3) ท่านสามารถดูราคาเพิ่มเติมได้จาก web: http://www.price.moc.go.th/struct/index.asp

 คำตอบที่ (2) ราคาท่อพีวีซี
ผู้ตอบ: นายสานูซี สาและ
วันที่ :15/10/2551 14:52:34
e-mail : sevelboy.com
IP_ADDRESS: 10.4.0.1
ราคาข้อลด 12"-10"และ 10"-8"